Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

 

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

=======================================================================
Статут_закладу_освіти.PDF
Adobe Acrobat документ 588.9 KB
===========================================================
Структура та органи управління закладу о
Adobe Acrobat документ 321.3 KB
=====================================================================
Матеріально-технічне_забезпечення_заклад
Adobe Acrobat документ 493.5 KB
=====================================================================
результати_моніторингу_якості_освіти.PDF
Adobe Acrobat документ 375.3 KB
===============================================================
Освітні_програми__що_реалізуються_в_закл
Adobe Acrobat документ 226.3 KB
===========================================================
Територія_обслуговування__закріплена_за_
Adobe Acrobat документ 159.4 KB
==============================================================
Умови_доступності_для_навчання_осіб_з_ос
Adobe Acrobat документ 242.8 KB
==============================================================
Перелік_додаткових_освітніх_послуг.PDF
Adobe Acrobat документ 235.6 KB
==============================================================
Звіт_про_використання_позабюджетних_кошт
Adobe Acrobat документ 239.4 KB

=============================

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Категорія

Посада

Освіта

1.

Єльцова Раїса Михайлівна

І

Директор, учитель зарубіжної  літератури

вища

2.

Бєляєва Людмила Анатоліївна

І

Заступник директора  з НВР, учитель основ здоров’я, природо- знавства, хімії, образотворчого мистецтва

вища

3.

Соколенко Світлана Вікторівна

І

Заступник директора  з ВР, учитель географії, економіки

вища

4.

Матійків Світлана Володимирівна

-

Педагог-організатор, учитель математики, музики

вища

5.

Галкіна Людмила Василівна

ст..вчитель

учитель початкових класів

с/спец

6.

Дяконенко Інна Дмитрівна

І

учитель початкових класів

вища

7.

Володіна   Ірина Леонідівна

спеціаліст

учитель початкових класів

вища

8.

Бруштеля Олена Володимирівна

І

учитель початкових класів

вища

9.

Середняк Юлія Олександрівна

спеціаліст

учитель української мови і літератури, англійської мови

вища

10.

Куліш  Вітала 

Василівна

І

учитель англійської мови, географії

вища

11.

Тріщова Ірина Миколаївна

І

учитель історії, правознавства, художньої культури, мистецтва, «Людина і світ», зарубіжної літератури

вища

12.

Любченко Ірина Анатоліївна

спеціаліст

учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури

вища

13.

Сілін Геннадій Володимирович

І

учитель хімії, математики

вища

14.

Погрібний Артем Олегович

спеціаліст

учитель фізичної культури, інформатики, трудового навчання, технології

вища

15.

Тріщова   Людмила  Ігнатівна

вища

учитель фізики і астрономії,  математики, трудового навчання

вища

16.

Тріщов Владислав Володимирович

І

читель біології, основ здоров’я, екології, інформатики

вища

17

Володін  Леонід Семенович

-

учитель фізичної культури, Захисту Вітчизни

с/спец

 

 

Мова освітнього процесу

                 Мова освітнього процесу – українська.

 

 ================================================================

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

 

                 Наразі вакантні посади  відсутні

=======================================

Правила прийому до закладу

Правила прийому дітей до 1 класу закладу загальної середньої освіти

1. Зарахування учнів до 1 класу закладу загальної середньої освіти здійснюється на безконкурсній основі.

2. Адміністрація навчального закладу зобов’язана вжити заходів для ознайомлення батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу загальної середньої освіти, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

3. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка .

4. Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають наступні документи:

 - заяву на ім'я директора школи;

 - копію свідоцтва про народження дитини;

-  медичну картку встановленого зразка.

      До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років, які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного  навчання.

        Для зарахування учня до 10 (11) класу подаються наступні документи:

- заява батьків або осіб, які їх замінюють;                               

- копія свідоцтва про народження дитини;

- медична довідка встановленого зразка;

- документ про відповідний рівень освіти

Документи, які необхідні для переводу з іншої школи:

- заява батьків,

- копія свідоцтва про народження дитини,

- паспорт одного з батьків,

- особова справа учня (учениці),

- медична картка

 

 

 

Боковая панель

Контакти:

 с.Агаймани,                  вул. Українська, 2

 Тел.: 2-81-40

 email:  frunzechool@meta.ua